II XORNADA DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOBRE A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE Organizado polo IES Melide

Xoves 31 Xaneiro 2013 19.30

Colexio O Pelouro: a Atención á diversidade como paradigma

ESCOLA "O PELOURO"

Baños 81, Caldelas de Tui

Tui, Pontevedra

tel +34 986 629024

cp: 36721

email: escuelapelouro@hotmail.com

PÁXINA EN CONSTRUCIÓN E FASE DE PROBAS