Colaboración económica

 

 

Ante a difícil situación económica que atravesa o centro O Pelouro, abrimos un número de conta onde se poden ingresar aportacións económicas de carácter benéfico, co obxectivo de favorece-la continuidade do labor educativo do Centro de Innovación e Integración Psicopedagóxica "O Pelouro".

 

Banco:           La Caixa

Nº Cta.:          2100 4532 24 2200081336

 

Beneficiario:   Asociación O Pelouro Axeito

                       c/ Baños, 81

                       36721 Caldelas de Tui (Pontevedra)

 

ESCOLA "O PELOURO"

Baños 81, Caldelas de Tui

Tui, Pontevedra

tel +34 986 629024

cp: 36721

email: escuelapelouro@hotmail.com

PÁXINA EN CONSTRUCIÓN E FASE DE PROBAS