NOVAS

 

A Televisión de Galicia grava unha reportaxe sobre a Escola "O Pelouro", emitida no programa "A Revista Da Tarde" o 22 de Maio.

 

 

  Ve-la Reportaxe:

 

 

 

ESCOLA "O PELOURO"

Baños 81, Caldelas de Tui

Tui, Pontevedra

tel +34 986 629024

cp: 36721

email: escuelapelouro@hotmail.com

PÁXINA EN CONSTRUCIÓN E FASE DE PROBAS