1º Premio no Concurso Nacional sobre " Os Dereitos do Neno":

 

   "YO TAMBIÉN TENGO DERECHOS"

 

10-12-2009

ESCOLA "O PELOURO"

Baños 81, Caldelas de Tui

Tui, Pontevedra

tel +34 986 629024

cp: 36721

email: escuelapelouro@hotmail.com

PÁXINA EN CONSTRUCIÓN E FASE DE PROBAS